Thông tin liên hệ

Sen Tonkin, 62 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243 2688 988
Hotline: 0355 059 868
Email: info@sentonkin.com

Giờ mở cửa

Hàng ngày: 09:00 sáng – 22:00 tối
Vui lòng đặt trước ít nhất 2 giờ
Đặt bàn cuối 21:30

Kết nối

Sen Tonkin trên mạng xã hội